ஆகஸ்ட் 15

ஏன் ஆங்கில அரசு, ஆகஸ்ட் 15 யை இந்தியவின் சுதந்திர தினமாக அறிவித்தது?…

எத்தனையோ நாட்கள் இருக்கும் போது குறிப்பாக ஆகஸ்ட் 15 , ஏன் ஆங்கில அரசு, இந்தியவின் சுதந்திர தினமாக அறிவித்தது? உண்மையில்…, உண்மையான தேசிய உணர்வுடன் சுதந்திரத்தை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் நம்மில் பலருக்கும் இந்த கேள்விக்கான பதில் தெரிந்திருக்குமா என்பது சந்தேகமே?

ஏன் ஆங்கில அரசு, ஆகஸ்ட் 15 யை இந்தியவின் சுதந்திர தினமாக அறிவித்தது?… Read More »