விவசாயம் பொன்முட்டையிடும் வாத்துதான்

12 ஏக்கர்… 7 மாதங்கள்… 25 லட்சம்.. விவசாயம் பொன்முட்டையிடும் வாத்துதான்

புதுப்புது யுக்திகளைப் புகுத்தி, புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவர்களுக்கு… விவசாயம் பொன்முட்டையிடும் வாத்துதான் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார், எழுபத்து இரண்டு வயதைக் கடந்த மூத்த விவசாயி ‘கேத்தனூர்’ பழனிச்சாமி.

12 ஏக்கர்… 7 மாதங்கள்… 25 லட்சம்.. விவசாயம் பொன்முட்டையிடும் வாத்துதான் Read More »