மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து

மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து – புதியவிடியல்

இந்த சூரியனை 21 முறை சுற்றி முடித்த இந்தநாள்,என் நினைவுப் பதிவுகளை அலசிப் பார்கிறேன்…!சாதனைகளே இல்லாமல் இருந்ததுதான் என் சாதனை…!என் பதினாறு வருட படிப்பு என்னை சிறந்தவனாக்கிவிடவில்லை.

மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து – புதியவிடியல் Read More »