மூளையைத் தூங்க விடாதீர்கள்

மூளையைத் தூங்க விடாதீர்கள்! – புதிய விடியல்

பொதுவாக நினைவாற்றல் என்பது அனைவருக்கும் மாபெரும் தேவை. நினைவாற்றல் சுமாராக இருப்பவர்கள் கூட நினைவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள மூன்று முக்கியமான வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். 1. கவனமான பார்வை2. ஆர்வம், அக்கறை3. புதிதாகச் சிந்தித்தல்

மூளையைத் தூங்க விடாதீர்கள்! – புதிய விடியல் Read More »